Sintine Temizleyicisi

 

 

 

“Sintine Temizleyicisi"

 

Niçin sintinenizi temizlemeniz gerekir?

 

Çevre için iyi – normalde güzel su yollarınıza pompalanacak olan yağlı atıkları yok eder.

Tekneniz için iyi - sintine kokusunu ortadan kaldırır ve daha etkin çalışmasını sağlayacak şekilde sintine pompasını temizler. Sintine pompaları, sintine pompası olası hatalarını azaltacak şekilde sintine yağlı tortusunu ve yüzen döküntülerini temizleyerek yakıt değil, su pompalamak için yapılmıştır. Koku kontrolü, çok daha hoş bir tekne deneyimi ve daha iyi bir his oluşturmaktadır.

Cüzdanınız için iyi - iyi temiz bir sintine genellikle yeniden satma değerini çok arttıracak iyi temiz bir tekne anlamına gelmektedir.

Bakım işi için iyi - sintinenizde herhangi birinin çalışması gerekirse, kirlenmeyecektir. Güvertenizi ve halılarınızı da daha temiz tutacaktır.

Yatırımınızın güvenliği için iyi - Bacta Cult serbest yağ, emülsiyon haline dönüştürülmüş yağlar (hidrokarbonlar), asılı katılar, hisrojen sülfitler ve çözünmüş organiklerle işlem yaptığından tahta için yangın olasılığını azaltır.

 

Gemilerde Uygulanması

 

Sintine suyu: Tuzlu veya tatlı suda herhangi bir yakıt tipiyle kirlenmiş sintine suyunun işlemi için aşağıdaki oranlar uygulanır: Her 10 litre kirli su için 5 ml ilave ediniz. Bu dozu her yedi günde bir yenileyiniz.

Baş taraf biriktirme tankları: Kokuyu ve biyolojik arıtma maddesi atığını kontrol etmek için şu oranda Bacta Cult kullanınız: Tuvalet sık kullanılıyorsa veya gemi kullanıldığında biriktirme tankı kapasitesinin her 10 litresi için 10 ml ekleyiniz ve bu dozu her 7 günde yenileyiniz.

 

 

Bacta Cult ile Sintine Temizliği
Doğal Bir Çözüm

SİNTİNE NEDİR?

 

Sintine, bir tekne gövdesinde bulunan ve normal olarak en alçak bölümünde yer alan yuvarlak kısımdır. Teknenin altıyla kenarları arasında geçiş sağlar. Sintine pompası sintine içerisinde en dibe konur ve belirli zamanlarda sintine tankını ve içeriğini boşaltmak için kullanılır. Bu içerik çoğunlukla petrol türevi sıvılar ve diğer kirliliklerle kirlenmiş sudan meydana gelir.

Tekne operatörleri gövdeden kirli sintine sularını denizlere veya herhangi su kaynaklarına boşalttıkları taktirde ağır cezalara maruz kalabilirler. Hatta bir tekne operatörü, teknenin yakınında suyun üzerinde çok küçük miktarlarda da olsa kirletici maddelerin yüzer halde görülmesi halinde yasal olmayan bir şekilde su ortamını kirletmekten tutuklanabilir.

Sintine tankının etrafında yer alan delikler suyun, tekne gövdesinden ve sintine tankından en alt bölümlere akmasını sağlar. Kir, çamur ve petrol kaynaklı maddeler buradaki ışıksız ve nemli ortam nedeniyle bu deliklere ve tanka yapışabilir. Eğer bu deliklerin tıkanmasına izin verilirse sintine içerisinde sağlıksız ve kirli bir ortam oluşarak sintine pompasında pahalı hasarlara yol açabilecektir.

BACTA CULT ve SİNTİNELER

Bacta Cult’nin sintine için en önemli görevi bu “yuvarlak deliklerin” tıkanmamasını ve suyun rahatça akmasına izin verecek şekilde temiz kalmasını sağlamaktır. Bu, sintine içerisindeki suyun daha temiz ve daha az kirlenmiş halde tutulmasını sağlar ve kirli sudan kalacak olan tortuların ve muhtemel tıkanıklıkların sintine pompasında hasara yol açmasını önler.

Bacta Cult sintinede hidrokarbon moleküllerini parçalayarak ve diğer kirlilikleri sintine içerisinde bulunan mikroorganizmalar tarafından daha kolay ve hızlı bir şekilde öğütülebilir bir yapıya getirerek çalışır. Bu işlem bir kez tamamlandıktan sonra son ürünlerin büyük bölümü sadece CO2 (karbondioksit) ve H2O (su) olmaktadır.

Bacta Cult %100 çevre dostu ve de biyolojik olarak tamamen çözünmeye hazır bir formdadır. Oksijensiz ortamlarda da çalışır sonuç olarak Bacta Cult bir su ortamına kaza ile dökülse dahi kesinlikle çevreyi kirletme endişeniz olmayacaktır..

Bacta Cult kullanımı sintine pompasının hasar görmesinden ötürü yaşayabileceğiniz sıkıntıları önleyerek tekne kullanım tecrübenizin artmasını sağlayacak ve bu şekilde artık kirli sintine atığınız ile suyu kirletme konusunda endişelenmenize gerek kalmayacaktır. Bacta Cult uygulanmasını takiben kirli sintine suyunun kokusunu anında ortadan kaldıracağı için koku sorunundan bahsetmiyoruz bile. Sonuç olarak Bacta Cult kendi yakın çevrenizi temiz tutmanızı sağlamakla kalmayıp teknenin sintinesinin çok yakın çevresini de iyileştirecektir..

BACTA CULT’nin SİNTİNEYE UYGULANMASI

Bacta Cult sintineye haftalık olarak 2,000 birim sintine hacmi için 1 birim Bacta Cult şeklinde uygulanmalıdır. Sonuç olarak örnek vermek gerekirse 100 litre (100,000 ml) kapasiteli bir sintineniz varsa haftada 50 ml Bacta Cult uygulamanız yeterlidir.

Bacta Cult temizleme faaliyetini sürdürmesi için sintineye en az haftada 1 uygulanmalıdır. Eğer sintine 7 günde bir seferden daha fazla sıklıkta pompalanıyorsa, Bacta Cult sintine içerisine mümkün olduğu kadar fazla sıklıkta verilmelidir ve daha sonra sintine tekrar doldurulmaya başlandığı anda ürünün bekleme süresini maksimuma çıkarmak için hemen tekrar uygulanmalıdır.

Son derece kirli sintineler için Bacta Cult ilk 4 uygulamada iki kat yoğunlukta (her 1,000 birim sintine suyu için 1 birim Bacta Cult) uygulanmalıdır. Böylece sintinenin temizlenme hızı arttırılmış olacaktır. Bir kez kabul edilebilir dereceye kadar arıtıldıktan sonra daha önce önerilen uygulama oranı sintinenin temiz ve kokusuz kalmasını sağlayacaktır.

Bacta Cult teknenizde sadece sintine temizliğiyle kalmaz aynı zamanda diğer temizlik, yağ çözme amaçlı olarak ve biriktirme tanklarında, aynı zamanda tıkalı su hatlarının temizliğinde kullanılabilir. Bacta Cult her denizcinin temizlik ihtiyaçlarını karşılayan tamamen doğal bir solüsyon olup her gemi veya teknede bulunması gereken bir malzemedir.

 

 

 

 

 

 

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.