Dolgu Alanları

DOLGU ALANLARI

Dünyadaki DOLGU ALANLARININ ve Atık Çökeltilerinin hızla tükenmesi, bugün gezegenimizde mevcut olan gelişen çevreyle ilgili en büyük kaygılardan biridir. Bacta Cult, üç ayrı şekilde potansiyel olarak dolgu alanlarındaki yükü azaltabilir ve tükenmelerini yavaşlatabilir:

·  KOKU KONTROLÜ

·  ÇÖZÜNÜR MADDE İŞLEMİ

·  ARTAN ORGANİK PARÇALANMA

KOKU KONTROLÜ

Özellikle yakın yaşam alanlarından gelen dolgu alanlarıyla ilgili en yaygın şikayet kötü kokudur. Bunun nedeni bir dolgu alanı atıklarında nelerin düzene sokulabileceğiyle ilgili çok az kısıtlama olması ve her tür kokunun artarak ayıplanan kokunun ortaya çıkmasını sağlamasıdır.    Bu koku çok güçlüdür ve kaynağından millerce uzağa gidebilir. Bacta Cult, dolgu alanının yüzeyine az bir miktar uygulanarak bu kokuyu tamamen ortadan kaldırabilme yeteneğine sahiptir. Bacta Cult’in sıvı biçiminde olması nedeniyle koku kontrolü hemen olur ve uygulanmasından hemen dakikalar sonra fark edilir. Dolgu alanlarındaki koku kontrolü uygulaması basit bir püskürtme donanımı kullanılarak yapılabilir.

 

 

Organik atıkları ıslah etmek, yok etmek ve hoş olmayan kokuları ortadan kaldırmak için dolgu alanı Bacta Cult ile işleme tabi tutulmaktadır.

 

 

ÇÖZÜNÜR MADDE İŞLEMİ

 

Çoğu modern dolgu alanının çözünür madde toplama sistemi vardır. Çözünür madde, dolgu alanı içindeki atıklarla temas ederek kötü biçimde kirlenen sudur. Bir dolgu alanının alt kısmına sızar ve bir boru sistemiyle toplanır. Dolgu alanının alt kısmı meyillidir ve borular kirlenmiş çözünür maddenin toplandığı alt zeminde döşelidir. Çözünür madde daha sonra çözünür madde işleme tesisine pompalanır. Bacta Cult, çözünür madde işlemiyle ilgili olarak iki ayrı şekilde işe yarar.

  1. bacta Cult, çözünür madde toplama borularının serbest akmalarını ve tıkanma ve taşmaların engellenmesini sağlar. Dolgu alanının çözünür madde toplama boruları, günde 24 saat, haftada 7 gün çalışmaktadır. Kullanılma sıklıkları nedeniyle bu kanallar çok çabuk tıkanır ve taşarlar. Bu tıkanmalar, boruların kendi içindeki organik yapılara bağlıdır ve dolgu alanı tasarımı ve çalışmasında büyük hatalara neden olabilir. Bacta Cult’in düzenli olarak çözünür madde toplama sistemine eklenmesiyle, toplama boruları içerisinde tıkanma olmaması sağlanır ve herhangi bir dolgu alanının normal kapasiteyle çalışmasına yardım edilir. 
  2. Bacta Cult, toplanan çözünür maddeyi ıslah eder. Çözünür madde dolgu alanından dışarıya aktığında ve işleme alanına pompalandığında, herhangi bir mevcut organik kirliliği ıslah etmek için Bacta Cult kullanılır. Bacta Cult’de bulunan doğal mikro organizmalar, çözünür madde işleme alanının doğal parçalanma sürecini belirgin bir şekilde hızlandırır. İşleme alanına Bacta Cult’in düzenli olarak konulması, neticede çözünür maddeyi zararsız hale getirir ve çevreye su olarak yeniden dahil olabilir.

ARTAN ORGANİK PARÇALANMA

Büyük bir aşırı tüketime ve mevcut dönüşüm programlarının olmayışına bağlı olarak, herhangi bir istemeyen maddenin atıldığı yerel dolgu alanlarında biriken çöpler standardı oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bunların bir çoğu yeniden dönüşüm, gübre yapımı veya organik birleşimlerin parçalanmasını kolaylaştıracak herhangi bir yöntem yoluyla kurtulmanın daha uygun olduğu maddelerdir. 

Organik birleşimler dolgu alanlarına atıldıklarında, doğal biyolojik parçalanma süreci için gerekli olan temel özelliklere erişmeleri engellenir. Bu doğal özellikler, hava, su ve sıcaklığı içerir. Organik maddeler, bir dolgu alanı içinde tutulduklarında bu özelliklere erişemezler ve sonuç olarak parçalanma aşırı derecede yavaş oranda olur. Dolgu alanına Bacta Cult’in eklenmesi, dolgu alanının dolmasını yavaşlatacak şekilde, dolgu alanı içindeki organik maddelerin parçalanmasını artıracak ve fazlalaştıracak bakterileri ortaya çıkarır.

 

      1. Yeraltı suyunu izlemek için sondaj kuyusu

      2. Katı Atık

      3. Metan gazı iyileştirme sistemi

      4. EarthZyme ile sağlamlaştırılmış astar ve kapak

      5. Bacta Cult ile işleme tabi tutulmuş çözünür madde toplama sistemi

      6. Çözünür maddenin Bacta Cult ile ıslahı için alan

 

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.