Bacta Cult Hakkında

“Bacta Cult Hakkında”

Bacta Cult, yüksek oranda konsantre, seçilen doğal mikro organizmaların, önemli gıdaların ve hayvansal yağların, ağır yağların, yağların, kanın, yüzen maddelerin, bazı kaynaklardan gelen atıkların işlenmesinde ortaya çıkan organik maddelerin yüksek konsantrasyonunun azalmasına yardımcı olan etki artırıcı maddelerin karışımıdır.   Kullanılmasının mümkün olduğu uygulamalar, et tesisleri, (kümes hayvanları, balık, sığır, domuz vb.) yağ döküntüleri, atık göletleri, kimyasal döküntüler, atık çökeltileri ve herhangi bir diğer tür atık temizleme gereksinimlerini içermektedir.   Oksijensiz yaşayabilen ve alternatif yaşam koşullarına uygun göletlerde, havalandırmalı sistemlerde, damlatmalı filtrelerde, lağım çukurlarında ve dolgu alanlarında etkilidir. BOD ve COD’yi düşüren malzemeleri azaltır, arıtmada çökelmeyi artırır ve asılı katıları azaltır. Bacta Cult, sadece bir kaç örnek olmak üzere yağ engelleyicilerdeki, kanallardaki, lağım hatlarındaki, pompalar ve taşıma istasyonlarındaki ağır yağ ve yağ yapısını ortadan kaldırır ve et, kümes  hayvanları, domuz ve yumurta ürünlerinde kullanılması uygundur.  

Bacta Cult kültürleri, cansız organik maddeleri yiyecek kaynağı olarak kullanan esas olarak topraktan gelen alternatif yaşam koşullarına uygun oksijensiz ortamda yaşayabilen bir karışımdır.  Kültürler, su veya kara bitkilerine veya hayvanlara zararlı değildir ve tam bir ekolojik güvenlik içerisinde deniz suyu ve tatlı su işleme alanlarına bırakılmışlardır.  Bacta Cult’in %82’si sadece 14 günde biyolojik olarak parçalanır ve tam biyolojik parçalanma 28 günde olur.  

Düzenli kullanım ayrıca şunlar için faydalıdır:

 • Arıtıcılardaki, DAF tesislerindeki ve işleme göletlerindeki genel yağlı tortuları biyolojik parçalanmayı artırarak azaltır ve iyi çökelme özelliklerinin oluşmasına yardım eder. 
 • Mezbahalardan ve et ve kümes hayvanları üretim çalışmalarından gelen dışkı, kan ve hayvansal yağları içeren organik atıkların en iyi şekilde parçalanmasını sağlar.  
 • Hidrojen sülfit biçimindeki bakteri nüfusunu ve onlarla ilişkili olan kötü kokuları azaltır. 
 • Oksijensiz yaşayabilen sindirilmesini artırır ve daha büyük ölçüde metabolize olmalarını sağlamak üzere bu bakteriler için kısmen parçalanmış mayadan etkilenen maddeler sağlayarak doğal methojenik bakterilerden gelen faydalı metan gazının üretimini fazlalaştırır. 
 • Deniz suyundaki, tatlı sudaki ve toprak vb.’deki hidrokarbon birikimlerini parçalar. 

ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Bacta Cult, modern 21. yüzyıl modern biyoteknoloji endüstrisinin ön sıralarında yer alan yüksek performanslı, zehirsiz ve biyololojik olarak ayrışabilir çoklu bir enzimdir. Bakteriler için herhangi bir organik atık maddenin türetilmesini kolaylaştırarak lağım çukurlarında, yağlı tortu işleme göletlerinde, yağ tutucularında, biriktirme tanklarında, zeminlerde, kanallarda ve borularda yağları ve ağır yağları ayırır. Aynı zamanda hızlı bir şekilde kokuyu ortadan kaldırır. Bacta Cult, geniş bir aralıktaki pH düzeyleri ve ısılarda oldukça etkindir. Sıvı biçimde olması nedeniyle, bakteri hareketi hızlı ve kalıntı bırakmayacak şekildedir. Sprey şeklinde kullanılabilir ve büyük ve küçük yağ döküntülerini içerecek şekilde genel amaçlı temizlik problemlerinin geniş aralığında kullanılır.

ÖZELLİKLER

 • Koku problemlerine neden olan moleküler yapıları ortadan kaldırarak kokuyu giderir.
 • Kirletici maddelerin bozuşması veya dönüşmesiyle enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma için Biyokimyasal Oksijen İsteği (Biochemical Oxygen Demand - BOD) düzeyini düşürür.
 • Biyolojik olarak ayrışabilen bir temizleyici olarak kirletici maddeleri tam olarak nötralize eder.
 • Sadece 5 günde %60’a kadar olan hidrokarbonları, ağır yağları ve yağları parçalar. 
 • %40 ile %60 arasında tortuları parçalar.
 • Zehirsiz, alerjik olmayan ve alev almayan yapıda olduğundan kullanımı güvenlidir.
 • Çevreyle tamamen uyumludur.
 • Ortadan kaldırılan organik kirletici maddeleri biyolojik olarak ayrıştırır.
 • Oksijen ve sudan başka kalıntı bırakmaz.
 • Tatlı veya tuzlu suda aynı şekilde işlev görür.
 • Oksijenle yaşayan ve oksijensiz yaşayan sistemlerde işlev görür.

KOKU GİDERME

Bacta Cult, ev sahibi çevrenin moleküler yapısını değiştirerek kokuyu gidermeye çalışır. Reaksiyon zamanı anlıktır. Belirli temel besleyicileri içeren sulu sistemlere konulduğunda, Bacta Cult kültürleri sistemde belirleyici organizmalar olur ve organik kirleticileri daha küçük molekül boyutunda küçük parçalara biyolojik olarak dönüştürür.   Çevresel koşulların kontrolü ve periyodik olarak yeni kültürlerin eklenmesiyle işleme sisteminde belirleyici organizma olmayı sürdürdüğünde, bir kaç hafta içinde bir çok organik atık için %80’in üzerinde BOD ve COD azalması beklenebilir.

Bacta Cult kültürleri, alternatif yaşam koşullarına uygun oksijensiz ortamda yaşayabilen canlılardır ve havayla ve oksijensiz ortamda yaşayan olmak üzere katabolik ve metabolik enzim parçalanmasının her ikisi yardımıyla organik birleşenlerin biyolojik dönüşümü elde edilir. Bacta Cult kültürlerinin her iki koşulda da görevini iyi şekilde yapmasına rağmen işlem yapılan çevrede oksijen bol olması etkinliği artırır. Genellikle, dolaşımlı sığ su yapıları uygun DO (çözünmüş oksijen - dissolved oxygen) düzeyi içerir.  Durgun göller, havuzlar, drenaj kanalları ve kentsel veya endüstriyel atık işleme arıtıcıları, DAF tesisleri ve göletler gibi kapalı işleme alanlarının biyolojik işleme etkinliğini en iyi hale getirmek için yapay olarak havalandırılması gerekir. 

Karbon ve oksijene ek olarak doğal bakteri başarılı bir şekilde gelişmek için belirli miktarda belirtisel öğeye ihtiyaç duyar.  Bu, nitrojen, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, sodyum ve sülfürü içerir. Bacta Cult uygulaması belirtisel öğeleri içerir, böylece gelişme temin edilir ve çevre doğal ve etkin kalır.

YAĞ TUTUCULAR, LAĞIM ÇUKURLARI VE YAĞLI TORTU İŞLEME HAVUZLARI

Bacta Cult, pahalı dışarı atma giderlerine ve kökü kokuya neden olan ağır yağ ve diğer organik kirleticileri emülsiyon haline getirir ve parçalar. Uygun şekilde kullanımla Bacta Cult, ağır yağ tutucuların ve drenaj hatlarının, çöp imha yerlerinin, lağım çukurlarının, filtre kanallarının ve yağlı tortu işleme havuzlarının serbestçe akar ve kokusuz olmasını sağlar.  Tutucularda ve hatlarda doğal olarak bulunan bir çok organizma mevcuttur; bununla birlikte çok azı hayvansal ve bitkisel yağları ve yağları etkiler. Ağır yağları biyolojik olarak etkin şekilde ele almak amacıyla, istenmeyen organizmalardan bir kısmının aktarılmasının teşvik edilmesi gerekir (örneğin, mikrobik faaliyetin belirlenmesi). Bacta Cult ile biyolojik çoğaltma bu belirlemeyi tamamlar. Ağır yağlar, Bacta Cult ile parçalanır ve yağ asitlerine, gliserinlere, karbon dioksite  ve suya dönüştürülür. Bu işlem çözünme olarak adlandırılır. Doğal şekilde yağların yeniden bağlanmasını engelleyerek kimyasallar ve çözücüler kullanıldığında olduğu gibi problemin yeniden oluşmasına mani olur.  Çözünmenin diğer ürünlerinden bazıları, ilerideki birikmeyi engelleyecek şekilde diğer bakteriler için besleyici maddeleri oluşturur.

FILTRE KANALLARI VE SAKLAMA ÇUKURLARI

Bacta Cult, tıkanmış filtre kanalları ve saklama çukurlarını yeni hale getirir ve pahalı bakım giderlerini ortadan kaldıracak ve/veya belirgin olarak azaltacak şekilde absorbe etme alanını tam kapasiteye getirir.

BOD'LER VE ASILI KATILAR

Bacta Cult, kirletici maddelerin bozuşması veya dönüşmesiyle enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma için Biyokimyasal Oksijen İsteği (Biochemical Oxygen Demand - BOD) düzeyini düşürür. 

Not : Mevcut arıtma sistemlerinde tek tip (Proteza) bakteri bulunması nedeniyle arıtma sitemlerinin performansları çok düşüktür, buda işletme maliyetlerini artırmakta ve deşarj standarlarını sağlatmaktan uzaktırlardır…

Bacta Cult kendi enzimlerini üreten eşsiz Multi Bakteri formülasyonları ile üretilmiş olup, arıtma sitemlerinin performanslarını artırarak işletme maliyetlerini de önemli derecede azaltmakta ve deşarj standartlanı sorunsuzca sağlatmaktadır...

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.