Bacta Cult Nelerden Oluşur

Bacta Cult Hakkında……

 

Bacta Cult şunlardan oluşur:

Enzimler ve mikroorganizmalar;

Bacta Cult kültürleri, orijinal olarak topraktan elde edilmiş ve besin kaynağı olarak yaşamayan organik maddeleri kullanan genel anaerobların bir harmanıdır. Bacta Cult’de mevcut olan tüm enzimler, doğal olarak oluşan enzimlerdir..

Enzim Nedir?

Enzim, canlı organizmaların metabolizmalarında gerçekleşen birçok kimyasal reaksiyonun hızlarını düzenleyen katalizörler olarak görev yapan amino asitlerin dizilişlerinden oluşan birçok özelleşmiş organik maddeden biridir. Enzimler, hidrolitik, okside edici veindirgeyici gibi, kontrol ettikleri reaksiyon tipine bağlı birçok geniş kategoriye ayrılır. Hidrolitik enzimler, bir maddenin su molekülleriyle reaksiyon yoluyla daha basit bileşiklere ayrıştığı reaksiyonları hızlandırır. Bacta Cult’deki enzimler, çoğunlukla hidrolitik enzimlerdir.Bir kural olarak, enzimler canlı hücrelere saldırmaz. Ancak bir hücre öldüğünde, enzimler tarafından hızla sindirilir. Canlı hücrenin direnci, enzimin hücre yaşadıkça hücre zarından geçememesinden kaynaklanır. Hücre öldüğünde, zarı geçirgen hale gelir ve enzim kolaylıkla hücre içine girebilir ve içindeki proteini parçalayabilir. Bu nedenle, Bacta Cult’in herhangi bir cansız organik kirliliğin dekompozisyonunu nasıl kolaylıkla artırdığı görülebilir.

Mikro organizmalar ;

Bacta Cult’de özel organizmalar mevcuttur.

Besleyiciler;

Azot, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, sodyum, sülfür ve diğerleri gibi besleyicilerin hepsi Bacta Cult’in özel çözeltisinde bulunur. Bu besleyiciler, gelişmiş doğal dekompozisyon için gerekli olan yararlı bakterilerin büyümesi ve üretilmesi için gereklidir.

Yüzey Aktif Maddeler;

Yüzey aktif maddeler Bacta Cult’in çözündüğü suyun yüzey gerilimini zayıflatır ve suyu normalden 10 kat daha alışkan hale getiren karakteristikleri oluşturur. Bacta Cult, suyun bu kadar düşük yüzey gerilimine sahip olması sayesinde uygulanan alana hızla eşit olarak yayılır ve kirli maddeye olası her açıdan saldırır.

Bacta Cult Nasıl Çalışır?

Çalışma Şekli;

Bacta Cult, modern 21. yüzyıl modern biyoteknoloji endüstrisinin ön sıralarında yer alan yüksek performanslı, zehirsiz ve biyololojik olarak ayrışabilir çoklu bir enzimdir. Bakteriler için herhangi bir organik atık maddenin tüketilmesini kolaylaştırarak Biyolojik arıtma tesislerinde ,lağım çukurlarında,yağ tutucularda, zeminlerde, kanallarda ve borularda yağları ve ağır yağları parçalar. Aynı zamanda hızlı bir şekilde kokuyu ortadan kaldırır. Bacta Cult, geniş bir aralıktaki pH düzeyleri ve ısılarda oldukça etkindir. Sıvı biçimde olması nedeniyle, bakteri hareketi hızlı ve kalıntı bırakmayacak şekildedir. Sprey şeklinde kullanılabilir ve büyük ve küçük yağ döküntülerini içerecek şekilde genel amaçlı temizlik problemlerinin geniş aralığında kullanılır.

Bacta Cult’in Eylem Biçimi;

Faydalı olmak için Ultrazyme, yalnızca üründe mevcut organizma ve enzimlere güvenmez.Bacta Cult’deki mikro organizmaların ve enzimlerin faaliyette hangi rolü oynayacakları mayadan etkilenen maddeye bağlıdır. Bacta Cult’de mevcut organizmaların bazıları mayadan etkilenen madde tarafından faaliyete geçirilecektir. Mayadan etkilenen maddenin parçalanmasında ana etken olan artan biyolojik faaliyet tarafından doğal olarak üretilen enzimler söz konusudur. Bacta Cult ayrıca güçlü bir biyolojik olarak parçalanabilir yüzey gerilimini düşürücü madde içermektedir. Bu maddenin amacı, yağı, ağır yağı ayırmak ve başka türlü ideal koşullar altında bile biyolojik faaliyeti engelleyebilecek ve önleyebilecek atık malzemedeki suyu sevmeyen yüzey katmanlarının içine nüfus etmektir. Bütün olaylarda yüzey gerilimini düşüren madde, parçalanma oranını etkileyici şekilde hızlandırarak suyu sevmeyen maddenin yüzey alanını oldukça artırır.

Düzenli kullanım ayrıca şunlar için faydalıdır:

Arıtıcılardaki,DAF tesislerindeki ve arıtma tesislerinde genel yağlı tortuları biyolojik parçalanmayı artırarak azaltır ve iyi çökelme özelliklerinin oluşmasına yardım eder organik atıkların en iyi şekilde parçalanmasını sağlar.Hidrojensülfür biçimindeki bakteri nüfusunu ve onlarla ilişkili olan kötü kokuları azaltır daha büyük ölçüde metabolize olmalarını sağlamak üzere bu bakteriler için kısmen parçalanmış mayadan etkilenen maddeler sağlayarak doğal methojenik bakterilerden gelen faydalı metan gazının üretimini fazlalaştırır.

Kirlilik giderimi ;

Kirlilik giderimi için büyük ölçüde geliştirilmiş ve artırılmış verim için, kirlenmiş alana doğrudan belirli miktarlarda çeşitli enzimler eklemek her zaman yararlıdır. Böylece katalitik reaksiyonlar organik kirliliklerin sindirilmesini artırabilir ve doğal bakteriyel işlemleri uyarabilir. Bacta Cult bu enzimlerle beraber, gelişmiş doğal biyolojik indirgeme prosesini gerçekleştirecek olan yararlı bakterilerin başarısı için gerekli olan besleyicileri içerecek biçimde özel olarak formüle edilmiştir. Belirli temel besleyicileri içeren sulu sistemlere konulduğunda, Bacta Cult kültürleri sistemde belirleyici organizmalar olur ve organik kirleticileri molekül boyutunda küçük parçalara biyolojik olarak dönüştürür.Çevresel koşulların kontrolü ve periyodik olarak yeni kültürlerin eklenmesiyle işleme sisteminde belirleyici organizma olmayı sürdürdüğünde, bir kaç hafta içinde bir çok organik atık için %80'in üzerinde BOD ve COD azalması beklenebilir. Bacta Cult kültürleri,alternatif yaşam koşullarına uygun oksijensiz ortamda yaşayabilen canlılardır ve havayla ve oksijensiz ortamda yaşayan olmak üzere katabolik ve metabolik enzim parçalanmasının her ikisi yardımıyla organik birleşenlerin biyolojik dönüşümü elde edilir. Bacta Cult kültürlerinin her iki koşulda da görevini iyi şekilde yapmasına rağmen işlem yapılan çevrede oksijen bol olması etkinliği artırır.Genellikle, dolaşımlı sığ su yapıları uygun DO (çözünmüş oksijen - dissolved oxygen) düzeyi içerir. Durgun göller, havuzlar, drenaj kanalları ve kentsel veya endüstriyel atık işleme arıtıcıları, DAF tesisleri ve göletler gibi kapalı işleme alanlarının biyolojik işleme etkinliğini en iyi hale getirmek için yapay olarak havalandırılması gerekir. Karbon ve oksijene ek olarak doğal bakteri başarılı bir şekilde gelişmek için belirli miktarda belirtisel öğeye ihtiyaç duyar.Bu,nitrojen, fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, sodyum ve sülfürü içerir. Bacta Cult uygulaması belirtisel öğeleri içerir, böylece gelişme temin edilir ve çevre doğal ve etkin kalır.

Koku Kontrolü;

Bacta Cult bir maskeleme ajanı değildir.. organik kirliliklerin kokusunu moleküler yapısını değiştirerek ortadan kaldırır. Kokunun geri dönüşünü engeller,çünkü Bacta Cult’in solüsyonundaki yüzey aktif maddeler sayesinde derhal barındırıcı ortama yayılır ve kokunun tüm kaynaklarına saldırır.Reaksiyon zamanı anlıktır.

Yağ Tutucular, Lağım Çukurları ve Yağlı Tortu İşleme Havuzları ;

Bacta Cult kokuya neden olan yağ tutucuların ve drenaj hatlarının, çöp imha yerlerinin, lağım çukurlarının ve yağlı tortu işleme havuzlarının serbestçe akar ve kokusuz olmasını sağlar.Tutucularda ve hatlarda bir çok organizma mevcuttur çok azı hayvansal ve bitkisel yağları etkiler, Yağları biyolojik olarak etkin şekilde ele almak amacıyla, istenmeyen organizmalardan bir kısmının aktarılmasının teşvik edilmesi gerekir (örneğin, mikrobik faaliyetin belirlenmesi). Bacta Cult ile biyolojik çoğaltma bu belirlemeyi tamamlar, Yağlar, Bacta Cult ile parçalanır ve yağ asitlerine,gliserinlere, karbondioksite ve suya dönüştürülür. Bu işlem çözünme olarak adlandırılır.Çözünmenin diğer ürünlerinden bazıları, ilerideki birikmeyi engelleyecek şekilde diğer bakteriler için besleyici maddeleri oluşturur.

FILTRE KANALLARI VE SAKLAMA ÇUKURLARI ;

Bacta Cult, tıkanmış filtre kanalları ve saklama çukurlarını yeni hale getirir ve pahalı bakım giderlerini ortadan kaldıracak ve/veya belirgin olarak azaltacak şekilde absorbe etme alanını tam kapasiteye getirir.

Olası Bacta Cult Uygulamaları;

* Biyolojik arıtma tesisleri Biyolojik faaliyet ve koku giderimi Arıtma tesislerinde Azot Fosfor giderimi

* Yağ tutucular ve yemekhane zeminleri * Kanalizasyon Hatları – Logarlar

* Fosseptik çukurları ve kanalları * Ticari ve endüstriyel mutfaklar

* Balık,Süt,Yoğurt Et İşleme Tesisleri ,Mezbahaneler. * Gıda, yemek ve yağ fabrikaları

* Çöp kamyonları, çöp konteynerlerı ve bulundukları alanlar * Gübre yığınları ve ambarları

* Büyükbaş ve küçükbaş , kümes hayvan çiftlikleri * Spor Salonları

* Gemiler(tuvaletleri.zemin temizlikleri yerlerdeki araç yağları) * Hastaneler

* Kafeteryalar,fast foodlar, lokantalar,barlar Fırınlar * Oteller ve moteller

* Tekneler ve gemiler (sintineler, biriktirme tankları) * Hayvan barınakları (yaşam alanları)

* Herhangi bir Organik Atığın Koku Eliminasyonu * Kara ve Sudaki Yağ Birikintileri

* Göller ve Nehirler Dereler durgun sularda koku giderimi * Alışveriş merkezleri ve depoları

* Belediye otobüsleri * Tren vagonları

* Atık suyunun kullanım suyuna dönüşümündeki rahatsız edici kokunun biyolojik giderimi

Bunların yanında organik atık giderimi ve koku kontrolü gibi daha birçok uygulama.

Bacta Cult’in Uygulanması;

Bacta Cult ,basit basınçlı Sprey ekipmanı(Ekipmanın basınçlı olması, kirli alan üzerinde çözeltinin eşit olarak dağıtılması için gereklidir. Basınçlı sprey ekipmanı gerektiren uygulamalara örnek olarak yağ birikintileri, kirli toprak ve koku kontrol uygulamaları sayılabilir.),Pulvarizatör,elle dökme şeklinde ya da Bacta Cult Otomatik Dozaj makinesi kullanılarak.

Bacta Cult Otomatik Dozaj Makinesi

Bacta Cult Otomatik Dozaj Makinesi önceden belirlenen miktarda Bacta Cult serpecek biçimde ayarlandıktan sonra, tüm işi kullanıcının yerine yapar ve sadece zaman zaman gözlenerek Bacta Cult kaynağının yeniden doldurulması gerekir.Otomatik Dozaj Makinesinin kullanıldığı bazı uygulama örnekleri arasında Biyolojik arıtma tesisleri, göletler, gres tutucular vb……..

Görsel Kanıt

Kokunun Giderilmesi; Koku giderme yeteneklerinin fiziksel kanıtı, Küçük bir tabak kullanarak yüzeyine küçük bir miktar atık ürün koyun ve kokusunu kontrol edin. Sonra, Bacta Cult’i bir sprey şişesinden tabağın yüzeyine püskürtün. Tabağı tekrar kokladığınızda, atıktan kaynaklanan kötü kokunun kalmadığını ve sadece hafif bir bitkisel kokunun kaldığını göreceksiniz.

Özellikler;

Koku problemlerine neden olan moleküler yapıları ortadan kaldırarak kokuyu giderir. Kirletici maddelerin bozuşması veya dönüşmesiyle enzim etkisiyle meydana gelen parçalanma için Biyokimyasal Oksijen İsteği (BOD) düzeyini düşürür. Biyolojik olarak ayrışabilen bir temizleyici olarak kirletici maddeleri tam olarak nötralize eder. Sadece 5 günde %60'a kadar hidrokarbonları ve yağları parçalar. %40 ile %60 arasında tortuları parçalar. Zehirsiz, alerjik olmayan ve alev almayan yapıda olduğundan kullanımı güvenlidir. Çevreyle tamamen uyumludur. Ortadan kaldırılan organik kirletici maddeleri biyolojik olarak ayrıştırır. Oksijen ve sudan başka kalıntı bırakmaz. Tatlı veya tuzlu suda aynı şekilde işlev görür. Oksijenle ve oksijensiz yaşayan sistemlerde işlev görür.

Bacta Cult’in raf ömrü;

Açılmamış ürünün üretim tarihinden itibaren 2 yılı aşkın raf ömrü vardır.

Not : Mevcut arıtma sistemlerinde tek tip (Proteza) bakteri bulunması nedeniyle arıtma sitemlerinin performansları çok düşüktür, buda işletme maliyetlerini artırmakta ve deşarj standarlarını sağlatmaktan uzaktırlardır…

Bacta Cult kendi enzimlerini üreten eşsiz Multi Bakteri formülasyonları ile üretilmiş olup, arıtma sitemlerinin performanslarını artırarak işletme maliyetlerini de önemli derecede azaltmakta ve deşarj standartlanı sorunsuzca sağlatmaktadır...

 

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.