Laboratuvar Hizmetleri
kimyalaboratuvarindakullanilanbazitemelmalzemeler.jpg

Birçok parametreyi ölçebilecek altyapıya sahip olan laboratuvarımızda çeşitli su ve atıksu analizleri yapılabilmektedir. Atıksu arıtma tesisleri için yapmış olduğumuz danışmanlık/ kontrolörlük hizmetlerimiz çerçevesinde; arıtma tesislerinin karakteristik noktalarından alınan numunelerin gerekli tüm analizleri laboratuvarımızda yapılıp, yorum ve çözüm önerilerini de içeren  rapor düzenlenmektedir. Ayrıca teklif aşamasında laboratuvara getirilen atıksu örneklerinde; karakterizasyon, kimyasal, fiziksel ve biyolojik arıtılabilirlik, renk giderimi çalışmaları ve uygun kimyasal madde (polimer, FeCl3/FeSO4 v.b.) ve optimum  dozaj tespiti yapılmaktadır.
 
Havalı ve havasız pilot reaktörlerdeki biyolojik arıtılabilirlik çalışmaları sonuçlarına göre, gerekli arıtma tesislerinin tasarımı yapılmakta ve elde edilen sonuçlar projelendirmeye baz olarak kullanılmaktadır.
 
Arıtma tesislerinde oluşan artık biyolojik ve fiziksel/kimyasal çamurlar için; uygun şartlandırma, susuzlaştırma prosesi için kimyasallarının tip ve dozajı saptanmaktadır.
 
Özellikle işletme sorunu olan biyolojik arıtma tesislerinde (çökmeyen, yüzen çamur, köpürme v.b.) mikroskobik tanıma ve aktivite testleri yapılmakta, çözüm önerileri verilmektedir.
 
LaboratuvarImIzda AŞAĞIDAKİ PARAMETRELER ÖLÇÜLEBİLMEKTEDİR:
 
pH, Sıcaklık, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI)
Toplam Azot, Nitrit, Nitrat, Amonyum
Toplam Fosfor
Yağ Ve Gres
Askıda Katı Madde (AKM), Uçucu Askıda Katı Madde (UAKM)
Sülfat, Sülfür, Sülfit
Sertlik, Alkalinite, Asidite
Uçucu Yağ Asidi (UYA)
Klor, Klorür
Çeşitli Spektrofotometrik ve Kolorimetrik Parametreler
Mikroskobik Kontroller
Biyolojik Çamur Aktivite Testleri
Renk Ölçümü
Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.