AUTOMAC Araç Yıkama Atık Suyu Arıtma Sistemi

AUTOMAC

MOBİL ARAÇ YIKAMA ATIK SU ARITMA SİSTEMİ

AUTOMAC Serisi arıtma sistemleri kanalizasyona boşaltılmadan önce atıksu önarıtımının zorunlu olduğu araç ve ekipman yıkama tesislerince üretilen yıkama suyunu arıtmak üzere tasarlanmıştır.

AUTOMAC sistemleri araç veya ekipman yıkama tesisatı veya tesisleri tarafından üretilen atıksuyun arıtılması için tasarlanmıştır. Sistem konfigürasyonu proje gereksinimlerine bağlı olarak müşteriye özel oluşturulabilir. Infinity AUTOMAC sistemleri yağ, sıvı yakıt, askıda katı madde, organik maddeler ve diğer kirleticileri arıtmak için tasarlanmıştır. Askıda katı madde, çözünmüş mineraller ve metallerden oluşan yüksek yüklerin arıtılması gerekli olduğu durumlarda ilave bir arıtma veya yıkama sistemi tasarımı gerekli olabilir. Arıtma ürünlerimizin hepsi her türlü debi ve kirletici tipi (-leri) için gerekli konfigürasyonu tasarlamak amacıyla kombine edilebilir. Sistem tasarımını tamamlamak için örneğin GAC filtrasyonu veya kum filtrasyonu, kimyasal arıtma, pH ayarlaması, metal çöktürmesi ve ürün yelpazemizdeki tüm diğer Teknolojiler gibi opsiyonlar ve projenize özgün uygun modifikasyonlar sunulabilmektedir.. Tipik performans 5-10 ppm aralığında 30 mikron çapında yağ damlacığıdır.

Özellikler:

_ Yağ-su ayırıcısı

_ Atık su tahliye pompası

_ Atık su katı madde filtresi

_ Kartuşlu filtre

_ Akışölçer

_ Yalıtımlı/contalı kapak

_ Güçlendirilmiş FG sistem kızağı

_ Nema 4 pompa kontrolleri

_ DN 80 PVC boru sistemi

_ Yüksek performans

_ Kompakt, basit tasarım

 

Tipik uygulamalar:

_ Araba/kamyon yıkama tesisleri

_ Forklift yıkama sistemleri

_ Flotasyon sistemi ön/son arıtımı

_ Enerji santrali suyunun arıtımı

_ Rafineri işleme suyu

_ Uçak yıkama sistemleri

_ Askeri yıkama sistemleri

_ Tank depo sahası sızıntı suyu arıtımı

_ Araç yıkama suyu  arıtımı

_ R.O. Filtre ön arıtımı

_ Yağ geri kazanımı

_ Drenaj suyu  arıtımı

_ Sintine suyu  arıtımı

_ Hidrolik yağ/su ayırımı

 

 

Standart Modeller:

AUTOM 1000 – 1000 lt/saat

AUTOM 2000 – 2200 lt/saat

AUTOM 4000 – 4500 lt/saat

AUTOM 7000 – 7500 lt/saat

AUTOM 11000–11000 lt/saat

 

 

 

 

AUTOMAC  1000 - 2000                                                                AUTOMAC 4000-11000

Tek Geçişli & Geri Dönüşümlü İşletim

AUTOMAC sistemleri proje gereksinimlerine bağlı olarak tek geçiş ve tahliye sistemi veya bir geri dönüşüm sistemi olarak kullanılabilir.  AUTOMAC yağ, yakıt, askıda katı madde ve diğer kirleticileri bu spesifikasyonlarda ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde arıtmak  için tasarlanmıştır. Çözünmüş mineral ve metallerin yüksek oranda arıtılmasının zorunlu olduğu durumlarda, sisteme bazı ilaveler gerekebilir.

Bütün geri dönüşüm sistemlerinde olduğu gibi, ayrıştırılan maddeler sistemden uzaklaştırılmalı ve yerel yönetmeliklere uygun olarak  imha edilmelidir. Yıkama alanındaki buharlaşmadan ve atomizasyon nedeniyle meydana gelen aşırı püskürtmeden dolayı su kaybı oluşacaktır. Su kaybını dengeleyebilmek için depolama tankınıza takviye gerekecektir. Sonuçta, su süresiz olarak yeniden kullanılamayacağından geri dönüşüm sistemindeki atıksu belli periyodlarda tümüyle tahliye edilip yenisi ile değiştirilmelidir.

Zaman içerisinde biyolojik büyüme gözlemlenebilir ve mahalli ortamınıza & ısılarınıza bağlı olarak kokulara neden olabilir. Örneğin klor veya sodyum hipoklorit (çamaşır beyazlatıcı) gibi bir oksitleyici maddenin ara sıra eklenmesi genelde bu oluşumu azaltır ve kontrol altına alır.

AUTOMAC  sistemleri tarafından sağlanandan daha yüksek  arıtma gerektiren ve kimyasal olarak endüklenmiş, istikrarlı su-içinde-yağ emülsiyonların geçişinin sınırlanması veya  kesilmesi için çabuk parçalanan deterjanların kullanımını tavsiye eder. Çoğu sabun ve deterjanlar  büyük ölçüde su tarafından absorbe edildiğinden, AUTOMAC  sabunların sadece az bir miktarını temizleyebilmektedir. Çabuk parçalanan sabunlar bir ölçüye kadar giderdikleri yağlar ile birleşebilirler ve ayrıştırdığınız yağları ve yakıtları tahliye ettiğinizde sistemi terk edebilirler.  müşterilerinizin veya işletmenin bu tür malzemeleri bulmayı beklediği projelerde çözünmüş VOC’ların, hafif pestisit yüklerin, solventlerin ve diğer organik maddelerin temizlenmesi için GAC-aktif  karbon filtrelerimizin kullanılmasını tavsiye eder.

Emülsiyonun temizlenmesi: Emülsiyonların bir sorun haline gelebileceği durumlarda azaltılmaları veya temizlenmeleri için Filtre sistemi boyutlandırılabilir.

Uygulama

Ağır katı madde yüklerini ve büyük partikülleri dışarı atmak amacıyla AUTOMAC sisteminden önce bir yıkama pedinin, toplama oluğunun ve bir toplama teknesinin kullanılmasını tavsiye eder. Bu tasarım Infinity AUTOMAC‘a giden katı madde yükünü azaltacaktır; bu ise  AUTOMAC sistemi dahilindeki yağ ve katı madde temizleme sistemleri için daha az bakıma ve daha düşük aşırı yüklenme olasılığına yol açacaktır.

Performans

AUTOMAC Serisi yıkama suyu arıtma sistemleri , 30 mikron çapından daha büyük emülsiye olmamış serbest yağ damlacıklarını 10 mg/lt derişime kadar arıtabilecek şekilde tasarlanmıştır.. Aquaflow yağ tutucu dolgu malzemesi ve tank tasarımı sayesinde kolayca çökelebilir katı maddeleri  de arıtabilmektedir. 25-mikron partikül boyutuna(nominal) kadar olan bütün süzülebilir katı maddeler arıtılır.

Eser miktardaki serbest hidrokarbonların, suda dağılmış yağların, az çözünür  klorlu hidrokarbonların ve yüksek moleküler ağırlıklı organik maddelerin arıtılması da sağlanır.

Sistem Bileşenleri

AUTOMAC sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

Yağ/Su Ayrıştırıcısı, Aquaflow İkincil Yağ Toplayıcısı, Atık Su Aktarım Pompası & Şema 4 Kontrol Paneli, Atık Su Katı Madde Filtresi, Hassas  Filtre, Akışölçer, Güçlendirilmiş GF Kızağı.

Çerez Kullanımı

Çerezler (cookie), aritsel.com web sitesini ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı ziyaret edebilirsiniz.

X
kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.